Motorové vozíky / Školiace stredisko Košice

Motorové vozíky

Školenia:
  • Základné školenie obslúh motorových vozíkov (všetkých tried a druhov)
  • Rozširovacie školenie na ďalšie typy motorových vozíkov
  • Aktualizačná odborná príprava (1x za 5 rokov)
  • Opakované školenie ( 1x za rok )
  • Školenie obslúh na nabíjanie a výmenu batérii
Vykonávanie pravidelných ročných technických prehliadok vrátane vystavenia tech. preukazu. STN ISO 3691

Odborné poradenstvo v oblasti motorových vozíkov.

Vedenie evidencie obslúh a motorových vozíkov a automatické upozornenia na potrebu opakovaného školenia, aktualizačnej odbornej prípravy a kontroly technického stavu v zákonných termínoch.
2014 © skoliace-stredisko.eu | micarp.sk