Zdvíhacie zariadenia / Školiace stredisko Košice

Zdvíhacie zariadenia

Ponúkame Vám:

Výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích a viazačov bremien
 • Základná odborná príprava
 • Aktualizačná odborná príprava
 • Opakované oboznámenie
 • Rozširovacia odborná príprava na ďalšie typy zdvíhacích zariadení v zmysle zákona NR SR 124/2006 Z.z.

Odbornú prípravu pre:
 • Obsluhu všetkých typov vyhradených technických zariadení zdvíhacích ( všetkých žeriavov )
 • Obsluhu pohyblivých pracovných plošín
 • Viazačov bremien
 • Opravárov vyhradených technických zariadení zdvíhacích

Odborné prehliadky a skúšky - revízie
 • Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupiny A :
  • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,
  • pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1,5 m,
  • výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to
   • osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,
   • nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,
   • nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,
   • zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,
 • Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupiny B:
  • zariadenie, ktorým je
   • žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
   • vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien,
  • zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie,
  • prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to
   • zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
   • zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena, napríklad magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a),
  • špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena, a to
   • zdvíhacia rampa,
   • zdvíhacia plošina,
   • stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla,
   • zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu,
  • zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m.
2014 © skoliace-stredisko.eu | micarp.sk