Požiarna ochrana / Školiace stredisko Košice

Požiarna ochrana

Ponúkame Vám :
  • vypracovanie a aktualizovanie dokumentácie o OPP v súlade so skutočným stavom,
  • technik PO (dodávateľským spôsobom)
  • školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z predpisov o OPP
  • odborná príprava členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
  • šetrenie príčin vzniku požiarov,
  • odborné poradenstvo v OPP
2014 © skoliace-stredisko.eu | micarp.sk